In juli, augustus en september hebben we aangepaste openingstijden

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg
en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de
daarin opgenomen gegevens, kan De Rode Beuk niet instaan voor de
volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De
Rode Beuk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid
van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.


Informatie van derden
De eventueel op deze site
geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de
persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De Rode Beuk is op
geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de
toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar
deze site.